Agenda, Colofon en Laatste nieuws:

Onderwerpen:


We komen weer fysiek bijelkaar
en wel op ons nieuw adres:
de "Hoeksteen",
Velingpad 1, 9502RA Stadskanaal.


Agenda 2022.
Deze kunt u hier downloaden.
Alles onder voorbehoud Coronarichtlijnen.

Naar verslag virtuele CHC bijeenkomst van
17-11-2021.De Monitor van januari:o.a.
Alle jaaroverzichten en verslagen 2021; nachtwacht online; de 10 beste downloadsites; Booster toevoegen in coronacheck;


Workshops op de website.

Op de ledenpagina's zijn verschillende workshops geplaatst in de vorm van een pdf dokument.
Dit wordt regelmatig aangevuld.

In 2013 zijn er 39 workshops gemaakt.
In 2014: 42; in 2015: 33; in 2016: 37; in 2017: 42.
In 2018: 24; in 2019: 7; in 2020: 17, in 2021: 1.


AGENDA 2022


EERSTE maandag-middag &
VIERDE woensdag-middag in de maand.


13:00 - 15:00 uur: Kursus of Algemeen
15:00 - 17:00 uur: Inloop.


Vanaf 1 februari geen coronaregels meer!
Indien coronaregels gelden dan via Jitsi met andere tijden:
Eerste maandag 13:00-15:00 inloop.
Vierde woensdag 13:00-15:00 CHC-middag.


Datum:

Onderwerp:
Ma 3 januari: Kursus.
Woe 26 januari: ALV en Nieuwjaarsreceptie

Ma 7 februari: Kursus.
Woe 23 februari: Algemeen.

Ma 7 maart: Kursus.
Woe 23 maart: Algemeen.

Ma 4 april: Kursus.
Woe 27 ?? april: Algemeen.

Ma 2 mei: Kursus.
Woe 25 mei: Algemeen.

Ma 6 ?? juni: Kursus.
Woe 22 juni: Algemeen.

juli: Vakantie.

augustus: Vakantie.

Ma 5 september: Kursus.
Woe 28 september: Algemeen.

Ma 3 oktober: Kursus.
Woe 26 oktober: Algemeen.

Ma 7 november: Kursus.
Woe 23 november: Algemeen.

Ma 5 december: Kursus.
Woe 21 december: Algemeen.


Bestuursvergaderingen:
Woe 12 jan. Woe 9 feb.

top

CHC BIJEENKOMST OP 17-11-2021

De eerste keer een CHC-woensdagmiddag in de Hoeksteen. Wel even wennen, maar met 12 bezoekers een goed begin.
Nadat onze QR-code gekontroleerd was konden we aan de slag.
Eerst even met elkaar praten over allerlei onderwerpen, waarbij de coronacrisis het belangrijkste was.
Daarna een rondvraag waarbij een aantal vragen uitvoerig uitgelegd werden.
Daarna liet Evert op zijn Windows-11 PC zien wat de voor ons belangrijkste verschillen zijn met Windows-10.
Het is even wennen.
Maar...ons advies is: blijf voorlopig maar op Windows-10.

Na het officiële deel, was er de inloop, waar ook nog een aantal leden op bezoek kwam.

i.v.m. AVG worden er geen foto's meer op deze bladzijde getoond.

top
Laatste update: 27-01-2022.
COLOFONDe Computer Hobby Club
Mercurius
is een zelfstandige
vereniging met notarieel
vastgelegde statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder
nummer 02083607.Website:
www.chc-mercurius.nlBestuur:
Ed Donga, voorzitter
Tonny Gerdes, penningmeester
Evert Dost, vice voorzitter
Albert Plat, lid
Contact adres CHC:
CHC Mercurius
Havikshorst 12
9502HA StadskanaalE-mail: chc-mercurius(apestaart)live.nlDe nieuwe lokatie van de CHC:
In de "Hoeksteen"
Velingpad 1
Stadskanaal


Lidmaatschap:
Aan- en afmelden bij Ed Donga.
De contributie bedraagt €18 per jaar en €10 voor gezinsleden.
Storten op rekening
NL71SNSB09377.25.331
tnv.CHC-Mercurius Stadskanaal.Adreswijzigingen:
E-Mail-adreswijzigingen:

zsm doorgeven via ons e-mail-adres.


De MONITOR is het officiele orgaan van de CHC MERCURIUS te Stadskanaal.

Deze verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 70 exemplaren.

Redactie:
Ed Donga.

Reproductie:
Publicom.

Verspreiding:
Ed Donga,
Tonny Gerdes,
PostNL.
MSG.

Kopij:
Bijdragen, uiterlijk ingeleverd in de eerste week van de maand, worden (onder voorbehoud) geplaatst in de MONITOR die verschijnt in die maand.top

Alleen voor leden.

Links.

Verslagen PC-dag en reunie.

Foto's PC-dag.

Foto's Reunie.

Inhoudsopgave Monitor.

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Historie van de CHC.

  ..
.....Gemaakt door CHC werkgroep.....