Agenda, Colofon en Laatste nieuws:

Onderwerpen:


We komen weer fysiek bijelkaar
en wel op ons nieuw adres:
de "Hoeksteen",
Velingpad 1, 9502RA Stadskanaal.


Agenda 2022.
Deze kunt u hier downloaden.
Alles onder voorbehoud Coronarichtlijnen.

Naar verslag CHC bijeenkomst van
23-02-2022.De Monitor van mei:o.a.
Windows 3.11 bestaat 30 jaar; Waar is een foto gemaakt?; Delpher.


Workshops op de website.

Op de ledenpagina's zijn verschillende workshops geplaatst in de vorm van een pdf dokument.
Dit wordt regelmatig aangevuld.

In 2013 zijn er 39 workshops gemaakt.
In 2014: 42; in 2015: 33; in 2016: 37; in 2017: 42.
In 2018: 24; in 2019: 7; in 2020: 17, in 2021: 1.
In 2022: 7.

AGENDA 2022


EERSTE maandag-middag &
VIERDE woensdag-middag in de maand.


13:00 - 15:00 uur: Kursus of Algemeen
15:00 - 17:00 uur: Inloop.Datum:

Onderwerp:
Ma 2 mei: Kursus.
Woe 25 mei: Werken in de cloud III.

Ma 7 juni: Kursus.
Woe 22 juni: Algemeen.

juli: Vakantie.

augustus: Vakantie.

Ma 5 september: Kursus.
Woe 28 september: Algemeen.

Ma 3 oktober: Kursus.
Woe 26 oktober: Algemeen.

Ma 7 november: Kursus.
Woe 23 november: Algemeen.

Ma 5 december: Kursus.
Woe 21 december: Algemeen.


Bestuursvergaderingen:
Woe 11 mei. Woe 8 juni.

top

CHC BIJEENKOMST OP 23-02-2022

Deze middag waren we voor het eerst weer "gewoon" bijelkaar.
Dat was wel beter dan dat virtuele gedoe.
Ook de nieuwe opzet van de middag: eerst een vragenrondje en daarna een bepaald onderwerp (of andersom) is goed bevallen.
Vragen zijn er zolangzamerhand niet zoveel meer, maar onderwerpen des te meer.
De komende middagen gaat het over "werken in de cloud".
De eerste presentaties en uitleg gingen over "Hardware" en "Opslag".
Deze presentaties zijn altijd terug te vinden in onze "Alleen voor leden" pagina's.
Ed.

i.v.m. AVG worden er geen foto's meer op deze bladzijde getoond.

top
Laatste update: 21-05-2022.
COLOFONDe Computer Hobby Club
Mercurius
is een zelfstandige
vereniging met notarieel
vastgelegde statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder
nummer 02083607.Website:
www.chc-mercurius.nlBestuur:
Ed Donga, voorzitter
Tonny Gerdes, penningmeester
Evert Dost, vice voorzitter
Albert Plat, lid
Contact adres CHC:
CHC Mercurius
Havikshorst 12
9502HA StadskanaalE-mail: chc-mercurius(apestaart)live.nlDe nieuwe lokatie van de CHC:
In de "Hoeksteen"
Velingpad 1
Stadskanaal


Lidmaatschap:
Aan- en afmelden bij Ed Donga.
De contributie bedraagt 18 per jaar en 10 voor gezinsleden.
Storten op rekening
NL71SNSB09377.25.331
tnv.CHC-Mercurius Stadskanaal.Adreswijzigingen:
E-Mail-adreswijzigingen:

zsm doorgeven via ons e-mail-adres.


De MONITOR is het officiele orgaan van de CHC MERCURIUS te Stadskanaal.

Deze verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 70 exemplaren.

Redactie:
Ed Donga.

Reproductie:
Publicom.

Verspreiding:
Ed Donga,
Tonny Gerdes,
PostNL.
MSG.

Kopij:
Bijdragen, uiterlijk ingeleverd in de eerste week van de maand, worden (onder voorbehoud) geplaatst in de MONITOR die verschijnt in die maand.top

Alleen voor leden.

Links.

Verslagen PC-dag en reunie.

Foto's PC-dag.

Foto's Reunie.

Inhoudsopgave Monitor.

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Historie van de CHC.

  ..
.....Gemaakt door CHC werkgroep.....