Agenda, Colofon en Laatste nieuws:

Onderwerpen:


Vanaf 1 november gaan we weer fysiek
bijelkaar komen en wel op ons nieuw adres:
de "Hoeksteen",
Velingpad 1, 9502RA Stadskanaal.


Agenda 2021.
Deze kunt u hier downloaden.
Alles onder voorbehoud Coronarichtlijnen.

Naar verslag virtuele CHC bijeenkomst van
22-04-2021.De Monitor van okt.:o.a.
W10 herfstupdate; bijna alles over Windows 11; Windowsfx11; Wifi slecht?; Windows defender.


Workshops op de website.

Op de ledenpagina's zijn verschillende workshops geplaatst in de vorm van een pdf dokument.
Dit wordt regelmatig aangevuld.

In 2013 zijn er 39 workshops gemaakt.
In 2014: 42; in 2015: 33; in 2016: 37; in 2017: 42.
In 2018: 24; in 2019: 7; in 2020: 17, in 2021: 1.


AGENDA 2021


Voorlopig virtueel via Jitsi.
CHC-avonden: 19:30 uur.
28 januari: ALV en Nieuwjaarsreceptie via Jitsi.
25 februari: Open avond.
25 maart: Beveiligingen in W10.
22 april: Tips&truuks.
27 mei: Lettertypes (Fonts).
24 juni: Beveiligingen.
juli: Vakantie.
augustus: Vakantie.
23 september: Even bijpraten.
28 oktober: Windows 11.
.
CHC-middagen: op woensdag van 13:00-15:00 uur.
17 november: tbf.
15 december: tbf.

Kursus:

Op maandag van 13:00-15:00 uur:
1 november. 6 december.

Inloopmiddagen (15:00-17:00 uur):
maandag:
1 november.
6 december
woensdag:
17 november.
15 december.

Bestuursvergaderingen:
3 nov. 1 dec.

top

CHC BIJEENKOMST OP 22-04-2021

Met 5 bezoekers via Jit.si kon Ed de bijeenkomst openen.
Vanwege deze lage opkomst concludeerde hij dat het blijkbaar nodig is een email rond te sturen om de leden te herinneren aan deze CHC avonden via Jit.si.
Geert vroeg hoe hij een hardnekkige soort bladwijzer “on my life” in de browser kwijt kon raken.
Na enig zoeken op Google kwam daarvoor een advies te voorschijn.

Al doende kwam Ed ook Ghostery tegen: blokkeert advertenties, houdt trackers tegen en versnelt websites.
Het is een extensie in onder andere Firefox en Chrome. Aan te bevelen dus.

Verder wees Ed op de instellingen voor de muis in W10. Snel de muisaanwijzer terugvinden, de vorm instellen enz kun je makkelijk kiezen.
Tegen negen uur sloot Ed de CHC avond.

Jan H.

i.v.m. AVG worden er geen foto's meer op deze bladzijde getoond.

top
Laatste update: 20-10-2021.
COLOFONDe Computer Hobby Club
Mercurius
is een zelfstandige
vereniging met notarieel
vastgelegde statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder
nummer 02083607.Website:
www.chc-mercurius.nlBestuur:
Ed Donga, voorzitter
Jan Harte, secretaris
Tonny Gerdes, penningmeester
Evert Dost, vice voorzitter
Albert Plat, lid
Contact adres CHC:
CHC Mercurius
Havikshorst 12
9502HA StadskanaalE-mail: chc-mercurius(apestaart)live.nlDe nieuwe lokatie van de CHC:
In de "Hoeksteen"
Velingpad 1
Stadskanaal


Lidmaatschap:
Aan- en afmelden bij Ed Donga.
De contributie bedraagt €18 per jaar en €10 voor gezinsleden.
Storten op rekening
NL71SNSB09377.25.331
tnv.CHC-Mercurius Stadskanaal.Adreswijzigingen:
E-Mail-adreswijzigingen:

zsm doorgeven via ons e-mail-adres.


De MONITOR is het officiele orgaan van de CHC MERCURIUS te Stadskanaal.

Deze verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 70 exemplaren.

Redactie:
Ed Donga.

Reproductie:
Publicom.

Verspreiding:
Ed Donga,
Tonny Gerdes,
PostNL.
MSG.

Kopij:
Bijdragen, uiterlijk ingeleverd in de eerste week van de maand, worden (onder voorbehoud) geplaatst in de MONITOR die verschijnt in die maand.top

Alleen voor leden.

Links.

Verslagen PC-dag en reunie.

Foto's PC-dag.

Foto's Reunie.

Inhoudsopgave Monitor.

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Historie van de CHC.

  ..
.....Gemaakt door CHC werkgroep.....