Agenda, Colofon en Laatste nieuws:

Onderwerpen:
Deze website is gemaakt door een groep CHC kursisten en helemaal in html geprogrammeerd.

Agenda CHC-avond 25 okt.:
de Chromecast.
Aanvang: 19:30 uur.

Agenda 2018.
Deze kunt u hier downloaden.

Naar verslag CHC bijeenkomst van 27-09-2018.


De Monitor van Oktober:

Google: Check wat Google weet van jou, Chromecast, Google Home, Google Home Hub; De halfjaarlijkse W10 update; Zoveel begrippen, maar waarvoor dient alles? deel 2..


Workshops op de website.

Op de ledenpagina's zijn verschillende workshops geplaatst in de vorm van een pdf dokument.
Dit wordt regelmatig aangevuld.

In 2013 zijn er 39 workshops gemaakt.
In 2014: 42.
In 2015: 33.
In 2016: 37.
In 2017: 42.
In 2018: jan: 5; feb: 1; mrt: 1; apr: 4;


AGENDA 2018


CHC-avonden:
25 januari: ALV en Nieuwjaarsreceptie.
22 februari: LastPass.
22 maart: Adres2000.
26 april: Actualiteiten privacy.
24 mei: Voorjaarsupdate W10; Gmail; Hotspot.
28 juni: Schijfbeheer in W10.
juli: Vakantie.
augustus: Vakantie.
27 september: Basisbegrippen.
25 oktober: Google Chromecast.
22 november: .
13 december: .

Kursus beginners en gevorderden:
.
12 en 26 nov.
29 okt.
10 dec.

Inloopdagen (09:00-12:00 en 13:00-17:00 uur):
woensdag:
24 en 31 okt.
7, 14 en 28 nov.
5 dec.
donderdag:
-
22 nov.
13 dec.

Bestuursvergaderingen:
7 nov.
28 nov.
.
.

top

CHC BIJEENKOMST OP 27-09-2018

Ed opent de bijeenkomst met een welkomst woord.
Er zijn 17 leden aanwezig.
Er wordt nog eens de aandacht aan de wet op de privacy besteed. We zijn nog niet geheel up-to-date er wordt verder actie ondernomen. Op de website staat wie ingeleverd heeft, niet ingeleverd heeft en we het formulier niet goed ingevuld ingeleverd heeft.

Als onderwerp voor vanavond is gekozen voor het behandelen van bassisbegrippen. Op de inloopdagen en de cursussen komt het vaak voor als we vragen wat is je inlognaam, welke provider heb je, etc dat men daar geen antwoord op kan geven. In de komende monitors zullen we hier verder aandacht aan besteden.
Aan de hand van de inhoud van de monitor werden reeds een aantal van deze begrippen besproken.

Verder kwam naar voren dat bij oudere smart tv's de app's niet allemaal meer werken. Dit komt omdat er updates van deze app's zijn verschenen maar de fabrikant van de smart tv deze niet update. Dit kun je oplossen door een Chromecast op je Tv aan te sluiten deze kun je dan bedienen met je Telefoon of tablet. Hoe e.e.a werkt is teveel om hier uit te leggen. Misschien wordt hier in een volgende bijeenkomst wel op terug gekomen.
Onder dank zegging sluit Ed de vergadering

Evert

i.v.m. AVG worden er geen foto's meer op deze bladzijde getoond.

top
Laatste update: 19-10-2018.
COLOFONDe Computer Hobby Club
Mercurius
is een zelfstandige
vereniging met notarieel
vastgelegde statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder
nummer 02083607.Website:
www.chc-mercurius.nlBestuur:
Ed Donga, voorzitter
Jan Harte, secretaris
Tonny Gerdes, penningmeester
Evert Dost, vice voorzitter
Albert Plat, lid
Contact adres CHC:
CHC Mercurius
Havikshorst 12
9502HA StadskanaalE-mail: chc-mercurius(apestaart)live.nlDe lokatie van de CHC:
Museum Philips Stadskanaal
Hunsingolaan 1a
Stadskanaal


Lidmaatschap:
Aan- en afmelden bij Ed Donga.
De contributie bedraagt 18 per jaar en 10 voor gezinsleden.
Storten op rekening
NL71SNSB09377.25.331
tnv.CHC-Mercurius Stadskanaal.Adreswijzigingen:
E-Mail-adreswijzigingen:

zsm doorgeven via ons e-mail-adres.


De MONITOR is het officiele orgaan van de CHC MERCURIUS te Stadskanaal.

Deze verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 73 exemplaren.

Redactie:
Ed Donga.

Reproductie:
Publicom.

Verspreiding:
Ed Donga,
Tonny Gerdes,
PostNL.
MSG.

Kopij:
Bijdragen, uiterlijk ingeleverd in de eerste week van de maand, worden (onder voorbehoud) geplaatst in de MONITOR die verschijnt in die maand.top

Alleen voor leden.

Links.

Verslagen PC-dag en reunie.

Foto's PC-dag.

Foto's Reunie.

Inhoudsopgave Monitor.

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Historie van de CHC.

Fotoboek.

PC bouwen.

 
.....Gemaakt door CHC werkgroep.....