Agenda, Colofon en Laatste nieuws:

Onderwerpen:


We komen bijelkaar in:
de "Hoeksteen",
Velingpad 1, 9502RA Stadskanaal.


Agenda 2024.
Deze kunt u hier downloaden.

Naar verslag CHC bijeenkomst.


De Monitor van mei: o.a.
Vogelgeluiden herkennen; Sterk wachtwoord maken; veel Windows onderwerpen; Aantal Windows11 onderwerpen; Veel Ai onderwerpen.


Workshops op de website.

Op de ledenpagina's zijn verschillende workshops geplaatst in de vorm van een pdf dokument.
Dit wordt regelmatig aangevuld.

In 2013 zijn er 39 workshops gemaakt.
In 2014: 42; in 2015: 33; in 2016: 37; in 2017: 42.
In 2018: 24; in 2019: 7; in 2020: 17, in 2021: 1.
In 2022: 7.

AGENDA 2024


EERSTE maandag-middag &
VIERDE woensdag-middag in de maand.


13:00 - 15:00 uur: Kennis opfrissen of Algemeen
15:00 - 17:00 uur: Inloop.Datum:

Onderwerp:
Ma 8 januari: Kennis opfrissen.
Woe 24 januari: Alg Leden Vergadering.

Ma 5 feb.: Kennis opfrissen.
Woe 28 feb.: Windows 11.

Ma 4 maart: Kennis opfrissen.
Woe 27 maart: grafieken maken in Excel.

Ma 8 april: Kennis opfrissen.
Woe 24 april: Excel en OneDrive.

Ma 6 mei: Kennis opfrissen.
Woe 22 mei: Word en OneDrive.


Bestuursvergaderingen:
8 mei. 12 juni.

top

CHC BIJEENKOMST

Wij houden geen verslag meer bij van de CHC-middagen.

top
Laatste update: 20-05-2024.
COLOFONDe Computer Hobby Club
Mercurius
is een zelfstandige
vereniging met notarieel
vastgelegde statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder
nummer 02083607.Website:
www.chc-mercurius.nlBestuur:
Ed Donga, voorzitter
Tonny Gerdes, penningmeester
Evert Dost, vice voorzitter
Albert Plat, lid
Contact adres CHC:
CHC Mercurius
Havikshorst 12
9502HA StadskanaalE-mail: chc-mercurius(apestaart)live.nlDe nieuwe lokatie van de CHC:
In de "Hoeksteen"
Velingpad 1
Stadskanaal


Lidmaatschap:
Aan- en afmelden bij Ed Donga.
De contributie bedraagt 18 per jaar en 10 voor gezinsleden.
Storten op rekening
NL71SNSB09377.25.331
tnv.CHC-Mercurius Stadskanaal.Adreswijzigingen:
E-Mail-adreswijzigingen:

zsm doorgeven via ons e-mail-adres.


De MONITOR is het officiele orgaan van de CHC MERCURIUS te Stadskanaal.

Deze verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 70 exemplaren.

Redactie:
Ed Donga.

Reproductie:
Publicom.

Verspreiding:
Ed Donga,
Tonny Gerdes,
PostNL.
MSG.

Kopij:
Bijdragen, uiterlijk ingeleverd in de eerste week van de maand, worden (onder voorbehoud) geplaatst in de MONITOR die verschijnt in die maand.top

Alleen voor leden.

Links.

Verslagen PC-dag en reunie.

Foto's PC-dag.

Foto's Reunie.

Inhoudsopgave Monitor.

Statuten en Huishoudelijk reglement.

Historie van de CHC.

  ..
.....Gemaakt door CHC werkgroep.....